กรณีศึกษาการใช้ Linux (Ubuntu) ในร้าน Internet Cafe – SAN

บทนำ

ร้าน Internet Cafe มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการลูกค้า เครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านั้นทำงานด้วยระบบปฏิบัติการตระกูล Windows (เช่น Windows XP เป็นต้น) อย่างไรก็ตาม ร้าน Internet Cafe จะมีความต้องการพิเศษบนเครื่องเหล่านี้ได้แก่

  1. ต้องการให้เครื่องเหล่านั้นอยู่ในสภาพเดิม คือเมื่อได้ปรับตั้งไว้อย่างไรก็ต้องการให้เป็นเช่นนั้น ไฟล์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าอาจจะดาวน์โหลดทิ้งไว้ให้ลบทิ้งให้หมด ถ้าเกิดมี malware, spyware, หรือไวรัสใด ๆ มาติดก็ต้องการจะให้กลับไปที่สภาพเดิมที่เจ้าของร้านตั้งไว้
  2. ต้องการบำรุงรักษาเครื่องให้ได้ง่ายขึ้น การติดตั้งโปรแกรมใหม่ต้องการติดตั้งเพียงครั้งเดียวและให้ทุกเครื่อง (อาจจะ 10 หรือ 20 เครื่อง) เหมือนกันหมด
  3. ต้องการควบคุมการทำงานบางอย่าง (เช่น ไม่อนุญาตให้เข้าใช้งานปรับตั้งระบบ ฯลฯ) และต้องการควบคุมการใช้งานเครื่องร่วมกับระบบบันทึกเงิน (Billing)

สำหรับความต้องการข้อ 3 นั้นปกติแล้วมักจะใช้ Internet Cafe Billing Software ต่าง ๆ มาเป็นตัวควบคุม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษานี้เท่าใด สำหรับข้อ 1 และ ข้อ 2 สามารถทำได้ด้วยการใช้ Linux ในลักษณะของ SAN Server (ศัพท์นี้ไม่ตรงเท่าไร แต่คือเป็นแม่ข่ายสำหรับให้บริการพื้นที่ดิสก์ หรือ Storage Area Network ซึ่งต่างจากแม่ข่ายให้บริการไฟล์ คือการให้บริการนี้จะเป็นการให้บริการระดับ block level) ซึ่งจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการมีลักษณะ

  1. Disk less – คือไม่มีฮาร์ดดิสก์ในตัว
  2. Boot on LAN – เริ่มระบบ (Boot) จากเครือข่าย

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

  1. SAN Server – แม่ข่ายให้บริการพื้นที่ดิสก์ผ่านเครือข่าย โดยจะใช้ไฟล์จำลองเป็นดิสก์ (คือถ้าเรามองว่าไฟล์คือสายของข้อมูลต่อ ๆ กัน (Stream of byte) ดิสก์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือเป็นสายของข้อมูลต่อ ๆ กัน แต่อาจจะเป็นในลักษณะของก้อนข้อมูล (Stream of Block – ในที่นี้ Block = Logical Unit) มากกว่าแต่ก็ไม่แตกต่าง) โดยจะมีไฟล์ (จำลองดิสก์) ที่เป็นต้นฉบับซึ่งจะคัดลอกไปเป็นไฟล์ (จำลองดิสก์) ที่ใช้งานทุกวัน ทำให้เหมือนกับแต่ละเครื่องถูกติดตั้งระบบใหม่ทุกวัน รวมถึงการติดตั้งใด ๆ ก็จะเปลี่ยนไปใช้ไฟล์ (จำลองดิสก์) ที่เป็นต้นฉบับ ทำให้ติดตั้งครั้งเดียวได้ทุกเครื่อง
  2. Boot on LAN – เริ่มระบบ (boot) จากเครือข่าย อันนี้ต้องอาศัยการ์ดเครือข่าย (Ethernet Card) ซึ่งมี Boot ROM ซึ่งโปรแกรมใน Boot ROM ชื่อ PXE จะติดต่อกับแม่ข่าย อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ต้องทำการ chainload โปรแกรมก่อนเริ่มระบบ gPXE เพื่อทำการอ่านข้อมูลของแต่ละบล๊อคของดิสก์ (Disk logical block) จาก SAN Server
  3. AoE หรือ iSCSI – เป็นโปรโตโคลหรือคำสั่งสำหรับอ่านบล๊อคของดิสก์ (Disk logical block) ผ่านเครือข่าย

ลักษณะการติดตั้ง

ในกรณีศึกษานี้ได้ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบริการลูกค้า 20 เครื่อง เครื่องแม่ข่าย SAN Server 1 เครื่อง (คอมพิวเตอร์ประกอบธรรมดา) บนเครือข่ายกิกะบิท (Gigabit Ethernet) เครื่องแม่ข่ายใช้ดิสก์สูงสุดที่หาได้ขณะนั้น (1TB) และทำ RAID-1 (Mirroing) ใช้ AoE เป็นโปรโตโคลซึ่งใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ ไม่มีการล่าช้าของดิสก์หรือของเครือข่ายที่จะสังเกตุได้ถึงแม้ว่าจะใช้พร้อม ๆ กันมากกว่าครึ่งของจำนวนเครื่องลูกข่าย

สรุป

กรณีที่ศึกษาไม่ได้จำกัดเฉพาะร้าน Internet Cafe เดิมทีในธุรกิจขนาดใหญ่มีการใช้ SAN ซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์ที่มีราคาสูง มีเครื่องมือและการจัดการเฉพาะ แต่จากกรณีศึกษาสามารถพอที่จะเป็นตัวอย่างของการทำ SAN ซึ่งสามารถเลือกขนาด ประสิทธิภาพ ราคา ฯลฯ เองได้ โดยที่ราคาของระบบถูกกว่ามาก แต่สามารถเลือกตามความต้องการได้

Advertisements

About siamscandotnet

SiamScan.NET Co., Ltd. a Bangkok based software house providing support and services on Linux especially Ubuntu. You can contact me at s a l e @ s i a m s c a n . n e t
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.