กรณีศึกษาการใช้ Linux (Ubuntu) กับงานระบบโรงแรมที่ T.K.Resort

บทนำ

บริษัท สยามสแกน ดอทเน็ต จำกัด ได้มีโอกาสวางระบบงานโรงแรมให้กับ T.K.Resort โดยระบบงานจะเป็นระบบงานแบบเว็บ (Web-based Application) เพื่อทำรายการเกี่ยวกับโรงแรม (Check-in, Check-out, บันทึกมินิบาร์, แม่บ้าน, คิดเงิน ฯลฯ) และต้องเชื่อมต่อ (Interface) กับระบบออกบัตรกุญแจ (Key Card) ซึ่งระบบบัตรกุญแจเป็น Smart Card จะใช้ควบคุมและอนุญาตให้เปิดปิดห้อง และเปิดปิดไฟในห้องเฉพาะช่วงเวลาที่ Check-in กำหนดไว้เท่านั้น (ดังนั้น ถึงแม้ว่าบัตรใบนั้นจะสูญหายหรือถูกขโมยไปก็ไม่สามารถจะใช้เปิดปิดห้องได้) โดยใช้เว็บซอฟแวร์งานโรงแรมของบริษัทฯ ชื่อ Stayhere

Stayhere Software

ลักษณะของซอฟแวร์จัดการโรงแรม Stayhere

ลักษณะการติดตั้งระบบ

ระบบแม่ข่ายใช้ Linux (Ubuntu) Server โดยมี Apache Web Server, PHP, และ PostgreSQL เป็น Platform หลัก สำหรับการต่อเชื่อม (Interface) กับเครื่องออกบัตร เนื่องจากเครื่องออกบัตรใช้ Interface แบบ RS232 อย่างไรก็ดี ในจุดรับลูกค้า (Front Counter) จะใช้เครื่องโน้ตบุ๊คเพื่อไม่ให้เกะกะบริเวณ ดังนั้นจะใช้ตัวแปลง USB Serial Converter ซึ่ง Linunx ใน Kernel เวอร์ชันใหม่ ๆ (2.6) จะสนับสนุนโดยไม่ต้องแสวงหา Kernel Modules พิเศษหรือ Compile Kernel เพิ่มเติมแต่อย่างใด

จุดเด่น

  1. ระบบที่สามารถพึ่งพาได้ (reliable) เหมาะสมกับงานในลักษณะ 24×7 ซึ่งต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีหยุด และทำงาน 365 วันไม่มีหยุด การติดตั้งในเรื่อง Redundant เช่น RAID, Hot backup Server สามารถทำได้โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติการ และ ซอฟแวร์ระบบเพิ่มเติมแต่อย่างใด
  2. ระบบมีความมั่นคง มีการรักษาความปลอดภัย (Security) ที่ดี สามารถกำหนดให้ฟังก์ชันการใช้งานของเครื่องลูกข่ายต่าง ๆ เหลือเท่าที่จำเป็นต้องใช้งาน ลดโอกาศความผิดพลาดและการถูกโจมตี (เช่น จากไวรัสต่าง ๆ) ลงมาก ๆ
  3. ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การตอบสนองรวดเร็ว รวมถึงสามารถทำการตรวจสอบหรือการบริหารข้อมูลจากระยะไกล (เนื่องจากลักษณะการออกแบบพื้นฐานของระบบซอฟแวร์แบบเว็บ) และเป็นภาษาไทย (เนื่องจากพัฒนาโดยคนไทย) ทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน โดยมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
Advertisements

About siamscandotnet

SiamScan.NET Co., Ltd. a Bangkok based software house providing support and services on Linux especially Ubuntu. You can contact me at s a l e @ s i a m s c a n . n e t
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.