กรณีศึกษาการใช้ FreeBSD สำหรับงานแม่ข่าย (Server)

แรงบันดาลใจ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 (2010-07-23) FreeBSD ได้ออกระบบปฏิบัติการ Unix ตระกูล FreeBSD เวอร์ชัน 8.1 ออกมา ทำให้หวลรำลึกถึงระบบปฏิบัติการที่เยี่ยมยอดระบบนี้ได้ขึ้นมา เป็นแรงบันดาลใจให้เขียนกรณีศึกษาการใช้ขึ้นมาเช่นกัน

บทนำ

ปี 2546 (2003) และอีกหลาย ๆ ปีจนปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีโอกาสดำเนินการ (implement) ระบบ ERP ของบริษัทฯ ชื่อ CPA ซึ่งเป็นซอฟแวร์แบบเว็บ (Web-based) ให้กับลูกค้า โดยทำการดำเนินการติดตั้งระบบแม่ข่าย (Server) ขึ้นใหม่หมด และให้แม่ข่ายนี้รองรับงานต่าง ๆ ดังนี้

 1. Web Server และ PHP สำหรับรองรับซอฟแวร์ CPA
 2. PostgreSQL สำหรับรองรับซอฟแวร์ CPA
 3. Mail Server

โดยภายหลังได้มีการเพิ่ม Samba Server เพื่อใช้ Share File และรองรับ VPN จากภายนอก (เนื่องจากมีสำนักงานซึ่งอยู่หลายสถานที่)

การดำเนินการ

ในเริ่มต้นบริษัทฯ ได้เริ่มจากการใช้ FreeBSD 4.3 บนเครื่อง PC ธรรมดา โดยทำ RAID 1 (IDE) ผ่านฮาร์ดแวร์ด้วยการ์ดของ Promise หลังจากนั้นประมาณ 3 ปีได้ทำการอัพเกรดดิสก์เพื่อให้มีพื้นที่เพิ่ม และได้ทำการอัพเกรด FreeBSD ด้วยเป็น 5.4 และหลังจากนั้นประมาณ 2 ปีได้ทำการอัพเกรดเครื่องแม่ข่ายใหม่หมด ซึ่งต่อจากนี้จะใช้เป็น Software RAID ผ่าน GEOM

ความประทับใจในระบบปฏิบัติการ FreeBSD นี้เริ่มจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยใช้ Unix มาหลายเวอร์ชัน ตั้งแต่ 3 BSD, 4.x BSD ในหลาย ๆ แพลตฟอร์ม อดีตที่เชื่อมโยงกับ Unix สาย BSD นี้ทำให้มีความคุ้นเคยกับโปรแกรมที่ใช้ monitor ระบบเป็นอย่างมาก แต่ที่ประทับใจมากกว่านั้นคือ

 1. การ Installation ตัว FreeBSD อำนวยความสะดวกมาก ตั้งแต่เวอร์ชันเก่า ๆ (4.3 ที่เริ่มนี้ไม่ถือว่าเก่าเท่าไร) ก็สามารถดาวน์โหลดแค่ Floppy Image มาทำแผ่น Floppy Disk เพื่อเริ่มระบบ โปรแกรม Installation จะให้ปรับค่า IP Address ต่าง ๆ เพื่อ Install ผ่าน Internet โดยไม่ต้องดาวน์โหลด CD Image ซึ่งใหญ่เทอะทะได้เลย (เวอร์ชันปัจจุบันก็ทำเป็น Flash Image เพื่อทำกับ Flash Drive ในลักษณะเดียวกัน)
 2. การ Installation ตัว FreeBSD มีโปรแกรมสำหรับติดตั้งแบบ Text based แต่เป็น UI ที่มีเมนู และทำลำดับ รวมถึงข้อความช่วยเหลือและอธิบายให้เสร็จ รวมถึงในส่วนเข้าใจยากสำหรับผู้ไม่คุ้นเคย เช่น เรื่อง Partition กับเรื่อง Slice (สองเรื่องที่ใช้ศัพท์ไม่ตรงกับโลกปัจจุบัน เนื่องจากเป็นมรดกซากอดีต) ก็มี Default ที่จัดการให้ค่อนข้างดี รวมถึงการทำ Packages และ Ports ซึ่งในความเห็นส่วนตัวชอบมาก FreeBSD Text based Installation Program (sysinstall)
 3. การปรับตั้ง (Configuration) ต่าง ๆ ก็ใช้ Text based ที่เป็น UI เดียวกันกับการ Installation และค่อนข้างครบถ้วน ที่ชอบ Text based ที่ทำไว้มากเนื่องจากจะได้ไม่ต้อง Start X Windows ขึ้นมา ซึ่งเปลือง Resource และในช่วงสมัยนั้นแม้แต่ใน Linux เองก็มีการสนับสนุนการ์ดจอที่จำกัด เป็นปัญหามาก ในขณะที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานในลักษณะ Desktop เช่นนั้นบนเครื่องแม่ข่ายเลย
 4. การสนับสนุนฮาร์ดแวร์หลัก (เช่น Disk, NIC) มีจำนวนมาก เช่น Promise IDE RAID ที่ใช้ก็สนับสนุน (ในขณะที่สมัยนั้นใน Linux ถ้าต้องการสนับสนุนต้องออกแรง Compile Kernel และปรับแต่งมาก) รวมถึงซอฟแวร์ระบบต่าง ๆ ค่อนข้างดี ที่น่าประทับใจก็เช่น Software RAID (GEOM) อยากจะบอกว่าใช้งานได้ง่ายกว่า Software RAID (MD) ของ Linux มาก ๆ
 5. คู่มือ FreeBSD มีคู่มือ (FreeBSD Handbook) ที่ยอดเยี่ยม อธิบายถึงการปรับตั้งในทุกเรื่อง ซึ่งสามารถอ่านได้บนเว็บไซต์ หรืออ่านบนเครื่อง (ใช้ Text based Browser เช่น Lynx) ซึ่งสามารถติดตั้งผ่านโปรแกรมติดตั้งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้
 6. ความเข้ากันได้ (Compatibility) เนื่องจากเป็นลูกหลานของ 4.4ฺBSDLite จึงมีความเข้ากันได้สืบเนื่องจากอดีต ทำให้เรื่องมาตรฐานของการจัดวางระบบไฟล์ (File System) เช่น /etc, /var, /usr, etc. เข้ากันได้กับ Unix (ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครไปทดสอบ Unix95, Unix98, Unix2000 หรืออะไรก็ตาม) รวมถึงการเข้ากันได้กับ POSIX ทั้งนี้ยังรวมถึงการเข้ากันได้กับ Linux ขนาดที่สามารถรัน binary โปรแกรมของ Linux ได้เลย
 7. ความเสถียร ความปลอดภัย (ทั้งในแง่การป้องกัน และการตรวจสอบ)
 8. เสรีภาพ ถ้าพูดถึงในแง่ของเสรีภาพในการปรับปรุงหรือแก้ไขแล้ว FreeBSD มาพร้อมกับ License แบบ BSD ที่มี 2 ข้อเท่านั้น มีเสรีภาพในการนำไปใช้และการปรับปรุงแก้ไข มากกว่า License แบบ GNU GPL เสียอีก (ถึงแม้ว่า GNU GPL จะเป็นสิ่งจำเป็นต่อการคงอยู่ของเสรีภาพก็ตาม)

อย่างไรก็ตาม ระบบปฏิบัติการนี้ก็เป็นธรรมดาที่มีข้อเสีย เช่น การสนับสนุนอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์หลักมีน้อย การขาดการสนับสนุนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ (เช่น Sun ไม่มี (native) Java ออกมาบนแพลตฟอร์มนี้อยู่หลายปี) การมีความรู้จักคุ้นเคย (Popular) น้อยกว่า Linux มาก

สรุป

ระบบปฏิบัติการ FreeBSD นี้มีข้อดีอย่างยอดเยี่ยม ถึงจะมีข้อเสียต่าง ๆ แต่ยังมีความเห็นว่าระบบปฏิบัติการนี้สามารถนำมาใช้ได้อย่างดีเยี่ยมโดยไม่มีอุปสรรคที่ใหญ่โตในข้อเสียนั้น เป็นตัวเลือกที่ดีนอกเหนือจาก Linux สามารถตอบโจทย์ทั้งในแง่การประหยัดในเรื่องลิขสิทธิ์ ทั้งในแง่ฟังก์ชันการใช้งานที่ง่าย สะดวก และคุ้มค่า (ต่อการดำเนินการ) โดยไม่ได้เสียสละความเสถียร ความปลอดภัย รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่อย่างใด

Advertisements

About siamscandotnet

SiamScan.NET Co., Ltd. a Bangkok based software house providing support and services on Linux especially Ubuntu. You can contact me at s a l e @ s i a m s c a n . n e t
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.